A'DA


A'DA
(Adüv. C.) Düşmanlar

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.